خبرخوان

اخبار

تازه های نشر 1399/11/14 سه شنبه
انتشار کتاب «روایت اول؛ گفتارهایی در باب توسعه ایران: مجموعه سخنرانی‌های دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور (جلد پنجم: شهریور 1396 تا شهریور 1397)»
تازه های نشر 1399/08/10 شنبه
انتشار جلد 89 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»
تازه های نشر 1399/06/24 دوشنبه
انتشار کتاب «جنگ ایران و عراق به روایت تحلیل‌گران غربی: نگاهی به جریان‌شناسی آثار تحلیل‌گران جنگ ایران و عراق در غرب بر اساس کتاب‌های انگلیسی زبان»
تازه های نشر 1399/06/24 دوشنبه
انتشار جلد 25 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»
تازه های نشر 1399/06/24 دوشنبه
انتشارجلد 68 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»
تازه های نشر 1399/05/1 چهارشنبه
انتشار ویراست دوم کتاب «کاغذهای اسلامی: بررسی یکی از صنایع باستانی»
اخبار انتشارات 1399/04/10 سه شنبه
امکان دسترسی رایگان به برخی آثار مرجع و تخصصی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی
اخبار انتشارات 1399/04/10 سه شنبه
مصاحبه‌های تاریخ شفاهی بستر همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با سایر مراکز فرهنگی در حوزه نشر هستند
آثار آماده نشر 1399/04/10 سه شنبه
به زودی هفت اثر جدید توسط انتشارات سازمان در سال 99 منتشر می¬شود
تازه های نشر 1399/04/9 دوشنبه
انتشار چاپ دوم کتاب «فرهنگ اصطلاحات آرشیوی»