تماس با ما

نشانی پستی:

 تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلواركتابخانه ملی، درب شرقی، طبقه مثبت 1، اداره كل پژوهش و آموزش، گروه انتشارات.

كدپستی: 14111-15376

صندوق پستی: 3693/15875

پست الكترونیكی: publication@nlai.ir

  publication.nlai@gmail.com

تلفن: 81623319_021 و 81623277_021

فاکس: 81623301_021

 
*
*
*
Captcha