قوانین و مقررات

شرایط و نکات ضروری برای خریداران

1. در انتخاب آثار به ویژه درج شماره جلد آثار چند جلدی دقت کنید.

2. وجه واریز شده به حساب سازمان قابل استرداد نیست لذا در انتخاب آثار و واریز وجه دقت کنید.

۳. شماره تماس، ایمیل و آدرس خود را با دقت درج کنید.

4. نحوه ارسال اثر یا آثار را به دقت انتخاب کنید.

5. در صورتی که آدرس درج شده اشتباه باشد، هزینه کامل ارسال مجدد به عهده خریدار است.

6. آثار خریداری شده معاوضه نمی‌شود.

7. در صورتی‌که اثر یا آثار سفارشی خود را دریافت نکردید، اطلاع بدهید.

8. اگر اثر یا آثار ارسالی اشکال چاپی داشته باشد نسخه سالم با هزینه انتشارات ارسال می‌شود.

 9. در صورت داشتن هرگونه مشکل یا سوال با شماره 02181623277 تماس بگیرید