تازه های نشر

1399/11/14 سه شنبه

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانة‌ ملّی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «روایتاول؛ گفتارهایی درباب توسعه ایران: مجموعه سخنرانی‌های دکتراسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور (جلد پنجم: شهریور 1396 تا شهریور 1397)» را در 328 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرد. با انتشار این اثر تعداد منشورات سازمان به 1572 جلد رسید.

مجموعه پیش‌رو دربرگیرنده تمامی سخنانی است که در دولت دوازدهم به ضرورت بازدید معاون اول محترم رئیس جمهور از بخش‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی، و خصوصی و دیدارها و گفتگوها با مسئولان و دست‌اندرکاران و فعالان حوزه‌های مختلف ارائه شده است. دولت دوازهم در موقعیتی عهده‌دار مسئولیت‌های اجرایی شد که انتظارات گوناگون بخش‌های مختلف جامعه همراه با امید به بهبود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی به‌وضوح نمایان شد. اما، متأسفانه فضای بین‌المللی و اعمال محدودیت‌ها و درنهایت، تحریم ظالمانه از یک‌سو و کاهش منابع درآمد دولت، تداوم برخی تصلب‌های ساختاری، بیماری‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی، بروز بحران‌ها و حوادث طبیعی، و پیدایش و شیوع عوارض نوپدید و نوظهور زیستی از سوی دیگر، نگذاشت که فرایند پاسخ‌گویی به این انتظارات، صورتی طبیعی به‌خود بگیرد. در چنین شرایطی است که توجه به اهمیت و اولویت «تاب‌آوری» در همه حوزه‌ها و ساحت‌ها و اتخاذ نوعی «مدیریت بحران»، برای عبور از تنگناها برجسته شد و طبیعتاً سایه خود را بر غالب این گفتارها افکند.

این کتاب شامل 50 گفتار در حوزة فرهنگی، اقصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این اثر می‌توانند از طریق مراجعه به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانة ملی ایران، فروشگاه مجازی سازمان به آدرس http://bookshop.nlai.ir اقدام نمایند و یا با شمارة تلفن 81623277 تماس بگیرند.

ثبت نظر