اخبار
تازه های نشر 1399/6/24 دوشنبه
انتشار کتاب «جنگ ایران و عراق به روایت تحلیل‌گران غربی: نگاهی به جریان‌شناسی آثار تحلیل‌گران جنگ ایران و عراق در غرب بر اساس کتاب‌های انگلیسی زبان»
تازه های نشر 1399/6/24 دوشنبه
انتشار جلد 25 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»
تازه های نشر 1399/6/24 دوشنبه
انتشارجلد 68 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»