اخبار
تازه های نشر 1399/11/14 سه شنبه
انتشار کتاب «روایت اول؛ گفتارهایی در باب توسعه ایران: مجموعه سخنرانی‌های دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور (جلد پنجم: شهریور 1396 تا شهریور 1397)»
تازه های نشر 1399/08/10 شنبه
انتشار جلد 89 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران»
تازه های نشر 1399/06/24 دوشنبه
انتشار کتاب «جنگ ایران و عراق به روایت تحلیل‌گران غربی: نگاهی به جریان‌شناسی آثار تحلیل‌گران جنگ ایران و عراق در غرب بر اساس کتاب‌های انگلیسی زبان»